Diagnoza individuală și a echipei – comunicat

Două zile intensive, de teorie şi practică în diagnoză individuală, a echipei şi a organizaţiilor. Fiţi pregătiţi să va schimbaţi înţelegerea modului în care oamenii, echipele şi organizaţiile diferă, cum se reconfigurează în mod natural, se dezvoltă şi devin puternice.
Veţi dobândi:
– O înţelegere clară a propriului profil: potenţialul vostru personal, precum şi provocările pe care le întâmpinaţi în rolul de membrii ai unei echipe, de manageri, coachi sau consultanţi. Cunoastrea de sine este extrem de importantă în interacţiunea cu ceilalţi sau cu o echipa.
– O mai bună înţelegerea a echipelor privite că realizatoare de performanţe şi că sisteme de management al proiectelor, precum şi a rolului central pe care acestea îl joacă în organizaţii.
– O înţelegere clară a fazelor de dezvoltare a unei echipe, şi cum să însoţiţi fiecare faza pentru atingerea performanţei maxime.
– O înţelegere mai profundă a patru culturi organizaţionale principale: cum să va adaptaţi modul de coaching şi strategiile de management pentru a asista fiecare cultură să se dezvolte la potenţialul sau maxim.
– Un instrument sistemic pentru a însoţi echipele în timp ce ele înşile îşi diagnostichează profilul şi îşi definesc potenţialul. Acest instrument este esenţial în procesul de coaching al echipei.
– Conexiuni cu alte modele de management, cum ar fi Blake şi Mouton, Hersey şi Blanchard, “Process Communication” (Taïbi Kahler), modele de gestionarea timpului, modele motivaţionale, modele etnologice, etc.
– O introducere în teoria sistemică şi cum se aplică în conducere, managementul proiectelor, dezvoltarea organizaţională, coachingul de echipa şi organizaţional.

 

Programul este conceput şi dezvoltat pe parcursul a mai multor ani de practică de excepţie de către Alain Cardon, MCC (Master Certified Coach) şi este certificat de către Internaţional Coach Federation că fiind ACSTH (ie Approved Coach Specific Training Hours). Seminarul este predat personal, în limba engleză, de dl Cardon.

 

Seminarul se adresează întreprinzătorilor, liderilor, directorilor şi managerilor, conducătorilor de echipe, specialiştilor de resurse umane, consilierilor de dezvoltare personală şi profesională, tuturor celor care vor să se cunoască mai bine precum şi să-şi cunoască şi să-şi înţeleagă mai bine membrii echipei cu care interacţionează. Pentru participarea este necesară cunoaşterea noţiunilor de baza de management şi de limba engleză.

 

Măiestria în coaching este o artă de a fi.
Fiecare ciclu şi atelier organizat de Alain Cardon, MCC, şi Metasysteme Coaching este conceput astfel încât să permită fiecărui participant să-şi reevalueze cadrele de referinţă, să-şi remodeleze sistemele de credinţe şi să-şi transforme viziunile asupra vieţii, timpului, sănătăţii, clienţilor, succesului, organizaţiilor, echipelor, familiilor, persoanelor şi a lor înşişi.
Astfel, contextele de învăţare depăşesc simplă dobândire de cunoştinţe şi de competenţe, fiind concepute astfel încât să ofere participanţilor posibilitatea unei profunde transformări personale şi profesionale.

 

 

Comments

Leave a Reply