Discriminarea la locul de muncă

La nivel mondial există nenumărate acte legislative privind prevenirea și sancționarea formelor de discriminare.

Potrivit legislației române (Ordonanța 137/2000 art 2) “prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților  fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.”

 

În ciuda tuturor acestor reglementării, studiile în domeniu arată că mai mult de jumătate dintre români consideră discriminarea una dintre cele mai importante probleme actuale. Acestea relevă faptul că cele mai des întâlnite forme de discriminare sunt cele legate de vârstă, sex, rasă, orientare sexuala dar și discriminarea persoanelor cu dizabilități.

 

Ne întâlnim frecvent cu situații în care diferite persoane sunt discriminate, fie că avem de-a face cu priviri directe, vorbe spuse în șoaptă sau lipsa rampelor pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.

Pe piața muncii puțini au curajul să își susțină drepurile sau să indice vinovații, cu toate că situațiile de discriminare se ivesc în orice situație:

–          În timpul interviurilor de selecție,

–          În cazul angajărilor,

–          În situațiile ce implică modificări ale ariilor de responsabilitate și decizie organizațională,

–          În cazul programelor de dezvoltare personală și profesională pe care companiile le organizează,

–          În cazul promovărilor sau al concedierilor.

 

Iată ce ai de făcut în situația în care esti victima unei  situații de discriminare:

 

–          Păstrează dovezi despre situația în care ai fost discriminată (corespondență electronica documente scrise, înregistrări),

–          Caută martori dispuși să îți susțină cauza,

–          Înștiințează conducerea companiei, departamentul de resurse umane sau ofițerul de etică și conformitate (dacă există)

–          Semnalează cazul tău ONG-urilor de profil care te pot ajuta (de ex: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Centrul Anti-Mobbing, Centru Parteneriat pentru Egalitate, Asociația pentru șanse egale etc)

–          Ca ultimă soluție apelează la un mediator sau avocat pentru a ști ce drepturi ai.

Succes!