Informează-te, alege, implică-te și donează!

item_51

NU STA DEOPARTE!

DIRECȚIONEAZĂ 2%!

 

 

 

 

Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Carierei

 

Reglementat de: Art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 26/2000, cu modificarile ulterioare, publicata in M.Of. nr. 39/31.01.2000

 

Statutul“ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC)

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Art. 1. – “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC), denumita in continuare si ASOCIATIA sau ADC este constituita potrivit actului constitutiv de:

SERBAN ANDREIA MADALINA, domiciliata in Bucuresti, [ … informatii confidentiale, cu caracter personal]

SERBAN RADU, domiciliat in Bucuresti, [ … informatii confidentiale, cu caracter personal]

VASILICA DENISA MIRELA, domiciliat in Bucuresti,[ … informatii confidentiale, cu caracter personal]

care au constituit sus-numita asociatie in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.

Art. 2 –”ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC)este o persoana juridica romana, nonprofit, apolitica, cu caracter  profesional, educational, stiintific, social, cultural, umanitar, neguvernamentala, autonoma cu personalitate juridica si functioneaza in conformitate cu legislatia romana, fiind constituita in baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si Decretul nr. 31/1954, privitor la persoane juridice si persoane fizice.

Art. 2.1 – In desfasurarea obiectivelor sale ”ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC) functioneaza dupa urmatoarele principii: principiul libertatii; principiul competentei; principiul legalitatii; principiul non-partizanatului; principiul non-violentei, principii care nu pot fi eliminate din statutul asociatiei. Discriminarile de orice natura sunt straine de spiritul si practica asociatiei.

Art. 3 – Scopul asociatiei il constituie:

“ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI” (ADC) este o asociatie non-profit care promoveaza si sustine la nivel national si international activitatile de educatie, dezvoltare personala si profesionala, avand la baza principiul educatiei pe tot parcursul vietii.

Art. 4 – Denumirea asociatiei este „ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC).

Art. 5 – (1) Sediul „ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI(ADC) este situat in BUCURESTI, STR. OTESANI NR. 12, BL. T1, SC. 1, AP. 2, SECTOR 2.

(2) Sediul Asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director.

Art. 6 – “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC) se constituie pe o durata nedeterminata.

Art. 7 – (1) Patrimoniul social al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial, initial, in valoare de 700 lei si este alcatuit din aporturile in bani ai membrilor fondatori.

(2) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 8 – (1) In vederea realizarii scopului „ASOCIATIEI  PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI (ADC)”, Asociatia are urmatoarele obiective si activitati:

Obiectivele asociatiei in vederea realizarii scopului propus, sunt urmatoarele:

a) oferirea de consultanta institutiilor interesate de promovarea activitatilor de invatare/dezvoltare personala si profesionala;

b) organizarea de programe de formare in domeniul consilierii in cariera, in domeniul antreprenoriatului si a altor domenii de interes privind dezvoltarea competentelor profesionale; inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate;

c) oferirea de programe de certificare/recertificare in domeniul consultantei  in cariera, consilierii scolare si vocationale, in regim propriu sau prin parteneriate cu institutii de profil;

d) realizarea de evenimente cu scop informativ si educativ pentru categorii defavorizate, centre de plasament, adaposturi pentru copii, cas e de copii insitutionalizati;

e) actualizarea permanenta a informatiilor din domeniu, la nivel european si national, din punct de vedere al legislatiei si al reglementarilor directe;

f) cresterea nivelului de profesionalizare a membrilor sai si recunoasterea nivelurilor profesionale;

g) informarea profesionala si realizarea de programe de dezvoltare profesionala prin diferite mijloace (evenimente, conferinte, workshop-uri etc);

h) cooperarea cu institutii de profil din Europa si din afara Europei, inclusiv prin afiliere.

g) oferirea de servicii de consiliere in cariera tuturor categoriilor sociale;

i) alte forme de invatamant n.c.a. – confrom CAEN nr. 8559;

j) activitati de servicii suport pentru invatamant – conform CAEN nr. 8560;

k) activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca – conform CEAN nr. 781;

l) Servicii de furnizare si management a fortei de munca – conform CEAN nr. 783;

m) Selectia si plasarea fortei de munca – conform CAEN nr. 7450;

n) colaborare cu institutii de invatamant, alte ONG, asociatii profesionale, institutii de stat, persoane fizice si juridice pentru realizarea unui (unor) parteneriat(e) care sa conduca la atingerea scopului si obiectivelor asociatiei.

Orice activitate si serviciu care se inscriu in spiritul obiectivelor mai sus mentionate poate fi desfasurata de asociatie.

(2) Schimbarea scopului si obiectivelor Asociatiei se face numai de catre membrii fondatori sau majoritatea fondatorilor in viata, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, aceasta se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor Consiliului director.

(3) In toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.

Art. 9 – (1) “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC) se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din tara si/sau din strainatate, in scopul realizarii scopului si obiectivelor sale.

(2) “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI (ADC)“ isi poate constitui sucursale sau filiale, in tara sau in strainatate, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Adunarii Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.

(3) Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, functionand ca structuri ale “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC).

(4) Personalitatea juridica a filialei se dobandeste in conditiile legislatiei in vigoare din tara in care isi are sediul filiala infiintata.

(5) Filiala este condusa de un Consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului director al filialelor Asociatiei este stabilita prin hotararea autentificata a Adunarii Generale a “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC).

(6) Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Adunarea Generala prin actul constitutiv al ei si poate incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama Asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului director al “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC).

(7) Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Adunarii Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.

 

CAPITOLUL II

MEMBRII ASOCIATIEI

                Art. 10 – (1) Membrii “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC) sunt:

a) membrii fondatori, mentionati in preambulul actului constitutiv – membrii care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;

b) alti membri care indeplinesc conditiile prevazute de lege si de Statut (membri studenti, membri, membri aspiranti si membri de onoare).

(2) Membrii studenti sunt studentii in cadrul programelor de formare cu componenta de Consiliere, consultanta, pedagogie, sociologie, asistenta sociala.

Membrii sunt persoane certificate in domeniul consilierii, consultantei in cariera, absolventi de programe de specializare in domeniul consilierii si persoane care deruleaza activitati de consiliere/formare in domeniul consilierii;

Membrii sunt persoanele certificate ca formatori/traineri, profesori, invatatori, life&profesional coach.

Membri sunt persoane ce ocupa functii executive in mediul de afaceri public si privat, care au reusit sa demonstreze si sa devina modele de urmat in gestionarea propriei cariere profesionale.

(3) Membrii aspiranti sunt orice alte persoane ce aspira la statutul de membru cu drepturi depline in cadrul asociatiei si care provin din orice alta categorie profesionala in afara celor mentionate expres. Statutul de membru aspirant dureaza maxim 1 an de zile si presupune implicarea in toate activitatile la care Asociatia ii solicita.

(4) Membrii de onoare sunt desemnati de catre Consiliul director dintre personalitatile vietii stiintifice care prin activitatea lor constituie un exemplu de civism si spirit democratic, cu cetatenie romana sau straina, sau dintre membrii altor organizatii, care s-au evidentiat prin contributii remarcabile in promovarea scopurilor mentionate in prezentul Statut.

Pentru dobandirea calitatii de membru al “ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI” (ADC) trebuie respectata urmatoarea procedura si indeplinite urmatoarele criterii:

Art.10.1. Pot deveni membri ai ADC persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii profesionale:

a) persoane certificate in domeniul consilierii, consultantei in cariera, absolventi de programe de specializare in domeniul consilierii si persoane care deruleaza sau au derulat activitati de consiliere/formare in domeniul consilierii si consultantei in cariera;

b) studentii in cadrul programelor de formare cu componenta de consiliere; consultanta, pedagogie, sociologie, asistenta sociala..

c) persoanele certificare ca formatori/traineri, profesori, invatatori, life&proffesional coach;

d) persoane ce ocupa functii executive in mediul de afaceri public si privat;

e) personalitati ale vietii stiintifice care prin activitatea lor constituie un exemplu de civism si spirit democratic, cu cetatenie romana sau straina, sau dintre membrii altor organizatii, care s-au evidentiat prin contributii remarcabile in promovarea scopurilor mentionate in Statutul ADC.

Art. 10.2. Pentru dobandirea calitatii de membru al “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC) trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) indeplinirea conditiilor profesionale mentionate anterior la punctul 10.1

b) exprimarea in scris a aderarii la dispozitiile Statutului, conform formularului de aderare al ADC;

c) anexarea CV-ului si transmiterea acestuia impreuna cu formularul de aderare Consiliului Director (datele din formularul de adeziune sunt declarate pe proprie raspundere).

Art.10.3. Consiliul director va aproba aderarea, va indica categoria viitorului membru, si va preciza si data de la care se dobandeste calitatea de membru aspirant sau membru cu drepturi depline. Aprobarea se face cu votul a 2/3 din membrii Consiliului.

Art. 10.4. Membrii acceptati au obligatia sa efectueze plata cotizatiei anuale in termen de 10 zile de la aprobarea Consiliului director.

Art. 11. Calitatea de membru al “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC) inceteaza:

a) prin incetarea existentei asociatiei;

b) prin retragerea voluntara;

c) prin hotararea Consiliului director al Asociatiei luata cu votul a 2/3 din numarul membrilor sai, in urmatoare situatii:

-savarseste fapte care contravin prezentului statut sau legii;

-nu isi indeplineste obligatia de plata a cotizatiei pe o perioada de 2 ani consecutivi;

-pierde exercitiul drepturilor civile;

-in cazul in care prin actiunile sau inactiunile sale prejudiciaza interesele asociatiei;

-in orice alte situatii in care consiliul director decide ca aceasta masura se justifica, din ratiuni ce tin de morala, etica, atasament fata de scopurile si obiectivele asociatiei.

d) prin deces.

Art. 12. Excluderea membrilor fondatori nu se poate face decat de catre membrii fondatori. Membri fondatori pot fi exclusi cu votul majoritatii absolute a membrilor fondatori. Adunarea Generala poate cu majoritate absoluta sa excluda orice alt membru.

Art. 12.1. Asociatii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului asociatiei, si sunt decazuti din toate drepturile si competentele avute in calitate de membru, de la data comunicarii deciziei de excludere. Asociatii care se retrag sau cei exclusi raman obligati sa achite cotizatiile pe tot timpul cat au fost membri activi.

Art. 13 – (1) Membrii fondatori si membrii asociati ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:

a)      sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii generale;

b)      sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director, daca au aptitudini si capacitate pentru functiile pentru care candideaza;

c)       sa beneficieze de programele initiate de Asociatie;

d)      sa participe la programele derulate de asociatie;

e)      sa beneficieze de serviciile asociatiei;

f)       sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociatie;

g)      sa aiba acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari si activitati stiintifice, culturale si sportive in domeniile de interes ale “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC);

h)      alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei.

(3) Obligatiile membrilor asociatiei sunt urmatoarele:

a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al Asociatiei;

b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC)“;

c) sa indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au luat;

d) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in Regulamentele adoptate de Asociatie.
(4) In cazul savarsirii de catre membrii asociatiei a urmatoarelor abateri:

a) denigrarea activitatii asociatiei;

b) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociatiei;

c) angajarea asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere;

d) implicarea asociatiei in activitati politice;

e) abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul de Organizare si Functionare al asociatiei;

f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;

g) in cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociatiei si neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere in care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-si desfasoare in mod eficient activitatea.

Sanctiunile care se pot aplica sunt urmatoarele:

a)      avertisment;

b)      avertisment sever si ultimativ;

c)       suspendarea pe termen determinat din asociatiei sau din functia de conducere potrivit Statutului asociatiei;

d)      excluderea din asociatie.

 

CAPITOLUL III

RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

                Art. 14 – (1) Patrimoniul social initial al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial, in valoare de 700 lei si este alcatuit din aportul in bani ai membrilor fondatori.

(2) Patrimoniul social initial al Asociatiei se completeaza cu veniturile din contributiile membrilor-asociati, cotizatiile si taxele de inscriere a membrilor-sustinatori, dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii, sponsorizari sau legate, venituri realizate din activitati economice directe, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, precum si alte venituri, in conformitate cu prevederile legii.

(3) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului si obiectivelor ei.

 

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Sectiunea I

Adunarea generala

Art. 15 – (1) Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor fondatori si membrilor asociati.

(2) Adunarea generala are urmatoarele competente:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;

d) alegerea si revocarea cenzorului;

e) infiintarea de filiale;

f) modificarea Actului Constitutiv si a Statutului “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC);

g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

h) orice alte atributii prevazute de lege sau in statut.

Art. 16 – (1) Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si cenzorului.

(2) Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei sau , in cazuri de urgenta, cu cel putin 3 zile de la data desfasurarii ei, in acest din urma caz daca:

a)       se impune in mod necesar modificarea statutului;

b)       apar situatii care afecteaza existenta asociatiei;

c)        la cererea scrisa a unui numar de cel putin 1/2 din numarul membrilor fondatori si al membrilor asociati.

(3) Adunarea Generala se convoaca de Consiliul Director, printr-un convocator scris, punandu-se la dispozitia participantilor si materialele supuse dezbaterii.

(4) Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate in scris, si depuse cu cel putin 10 zile inainte de data la care are loc Adunarea Generala.

Art. 17 – (1) La Adunarea Generala participa:

a)      membrii fondatori;

b)      membrii-asociati;

c)       membrii de onoare, in calitate de invitati, fara drept de vot;

d)      membrii-sustinatori, in calitate de invitati, fara drept de vot;

e)      alti invitati, fara drept de vot.

(2) In cadrul Adunarii Generale, fiecare membru fondator si membru-asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

Art. 18 – Asociatii care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii Generale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana  la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art. 19 – Alegerile pentru Consiliul Director si cenzor au loc o data la doi ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare, cand ele se pot organiza la Adunarea Generala care le urmeaza.

Art. 20 – (1) Adunarea Generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul dintre membrii fondatori, membrii de onoare si membrii-asociati.

(2) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul (1), Adunarea Generala se reconvoaca dupa o perioada de 15 zile si poate avea loc oricare ar fi numarul asociatilor prezenti.

(3) Modul de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile adoptate de Adunarea Generala, la fiecare convocare a acesteia, se consemneaza in procesul-verbal intocmit.

(4) Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociatiei.

Art. 21 – (1) Adunarea Generala este condusa de Presedintele Asociatiei sau, in lipsa, de inlocuitorul acestuia.

(2) Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor fondatori si a membrilor-asociati prezenti, cu exceptia hotararilor care au ca obiect dizolvarea asociatiei sau modificarea scopului ei.

Art. 22 – Hotararile Adunarii Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociatiei pot fi atacate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de de catre oricare dintre asociatii care au lipsit sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data la care au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

 

Sectiunea a II-a

Consiliul director

Art. 23 – (1) Consiliul Director al Asociatiei asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.

(2) Consiliul Director al “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC) este constituit din 3 persoane, secretarul Consiliului nefiind membru al acestuia, astfel:

a) Presedinte SERBAN ANDREIA MADALINA;

b) Vicepresedinte VASILICA DENISA MIRELA;

c) Vicepresedinte SERBAN RADU;

d) Membrii ———.

Art. 24 – (1) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret, de Adunarea Generala, cu intrunirea unei jumatati plus unu din votul membrilor fondatori, membrilor de onoare si membrilor-asociati prezenti la Adunarea Generala, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Potrivit hotararii Adunarii Generale, membrii initiali ai Consiliului Director vor putea fi inlocuiti.

(3) In cazul in care un membru desemnat paraseste Consiliul Director, el va fi inlocuit cu unul din membrii fondatori, sau o terta persoana, potrivit hotararii Adunarii Generale, cu intrunirea votului unei jumatati plus unul din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.

(4) In cazul in care un membru desemnat in Consiliul Director se retrage, el are obligatia sa notifice in scris intentia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice inainte, demisia operand la data implinirii preavizului.

(5) Pentru motive temeinice, Adunarea Generala, cu intrunirea votului unei jumatati plus unul din numarul membrilor cu drept de vot prezenti, pot decide excluderea membrilor asociatiei sau revocarea membrilor Consiliului director al “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI“  (ADC).

(6) Functiile ramase libere se completeaza prin hotararea Adunarii Generale, cu intrunirea votului unei jumatati plus unu din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.

(7) Completarea functiilor ramase libere se face in cel mult 30 de zile de la descompletare.
Art. 25 – In exercitarea competentei sale, Consiliul Director are urmatoarele atributii:

a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor asociatiei;

b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;

c) aproba organigrama si strategia de personal ale Asociatiei;

d) elaboreaza regulamentul intern de functionare si organizare al Asociatiei;

e) indeplineste orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Art. 26 – Membrii Consiliului Director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art. 27 – Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociatiei pot fi atacate de asociati sau de catre oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 28 – Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de asociatie pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Art. 29 – (1) Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile Asociatiei o impun.

(2) Convocarea Consiliului Director se face de presedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul sau, cu cel putin 10 zile inainte de data fixata.

(3) Consiliul Director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi.

Art. 30 – Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.

In realizarea scopului si obiectivelor sale, “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI (ADC)“ poate avea servicii specializate a caror modalitate de functionare si organigrama se stabileste de Consiliul Director care va angaja personal contractual.

 

Sectiunea a III-a

CONTROLUL FINANCIAR

Art. 31 – (1) Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un cenzor.

(2) In realizarea competentei sale, cenzorul:

a)      verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;

b)      intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale si Consiliului Director;

c)       poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;

d)      indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul director.

(3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

(4) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, daca asociatia va avea mai mult de 100 de membri inscrisi, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 32 – (1) Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociatiei.

(2) Cenzorul este ales de catre Adunarea Generala, prin vot deschis, cu intrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori si membrilor-asociati prezenti, pentru un mandat de 4 ani.

 

CAPITOLUL V

VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

                Art. 33 – Veniturile Asociatiei provin din:

a) cotizatiile si contributiile in bani ale membrilor fondatori si ale celorlalte categorii de membri;

b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;
c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;

d) venituri realizate din activitati economice directe, inclusiv din activitati de organizare a unor targuri, expozitii si/sau alte manifestari;

e) donatii, sponsorizari sau legate;

f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevazute de lege.

Art. 34 – (1) Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociatiei.

(2) Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul principal al ei.

Art. 35 – (1) Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt:

a) cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor Asociatiei;

b) salarii si adaosuri la salarii;

c) indemnizatii, prime si premii;

d) procurari de rechizite, imprimate de birou, aparatura medicala si alte bunuri si servicii necesare realizarii scopului asociatiei;

e) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;

f) burse, cazare, masa, transport;

g) utilitati: energie electrica, termica, gaze naturale, apa etc.;

h) alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de persoane insarcinate de Consiliul director.

(3) Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele statutului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.

(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din disponibilitatile existente.

Art. 36 – Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

 

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

                Art. 37 – “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI (ADC)“ se va dizolva:

  1. De drept prin: realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost construita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
  2.  Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate atunci cand:

a)      scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

b)      realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c)       urmareste alt scop decat cel pentru care a fost constituit;

d)      a devenit insolvabila;

e)      nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.

  1. Prin hotararea Adunarii Generale.
  2. In alte situatii prevazute de lege.

Art. 38 – (1) In cazul dizolvarii Asociatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de Adunarea generala dupa caz.

(2) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director inceteaza.

(3) Lichidatorii la intrarea in functie efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.

(4) Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale Asociatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 39 – (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a platii creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.

Art. 40 – (1) In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.

(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alineatului (2), ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara.

Art. 41 – Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei.

Art. 42 – Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.

Art. 43 – Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.

Art. 44 – (1) Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

 

CAPITOLUL VII

DISPOZITII FINALE

   Art. 45 – Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii.

Art. 46 – Subsemnatii membrii fondatori am adoptat şi semnat prezentul act constitutiv,  într-un număr de 6 exemplare.
                       .

Comments

Leave a Reply